31

„Kassari õhtud“

Kassari õhtud

1.
Kauge neemiku ette
vaiksesse vette
kukkus kollane kuupall.

Seal ta nüüd ulbib,
naeru täis
silmad ja suu tal.

Võtame aerud,
sõuame, sõuame,
küllap me jõuame,

saame ta kätte.

4.
Südamel oli kitsas.
Silmades vilkus
meri.

Punasid orjavitsad,
põõsastelt tilkus
veri.

Mahl valusalt küpseb ja muutub
põue punases
marjas.

Kas päev juba
latvasid puutub,
armas?

5.
Kassaris käisin.
Päikene loojus.
Paadid ujusid koju.
Põsil me kahe
südamesoojus,
kivide vahel
viidikaid püüdis
me poju.
Kaelakuti siis
kolmekesi
tulime kaldast üles.
Vaikses abajas
suigatas vesi.
Poiss magas
sinu süles.

Ellen Niit

Hiiumaa

Niit, Ellen, „Maailma pidevus“. – Tallinn: Eesti Raamat, 1978, lk 60–65

Teksti luges: Liina Olmaru