97

„Lähedal – kaugel“

Lähedal – kaugel

Istudes Rubinas
kuusepuu ladvas
kaen päikese loojumist
soo taha –
mõtlen kellestki
Yu-Lingist
kirsipuu all
kes päikest sel hetkel
näeb tõusmas.

Yu-Ling
lebades kirsipuu all
üle mägede
päikest näeb tõusmas –
mõtleb kellestki
Mehisest
kuusepuu ladvas –

ühekorraga puhkeme
naerma!

Mehis Heinsaar

Valgamaa

Heinsaar, Mehis, „Sügaval elu hämaras“. – Tallinn: Verb, 2009, lk 11

Teksti luges: Leino Rei