61

„Ööpik Võhandu kaldalt“

Ööpik Võhandu kaldalt

Räpina inimesed on ju läbi ajaloo oma suure tarkuse ja õigusemõistmise kihuga silma paistnud. Meil on ikka niimoodi olnud, et kui mõni asi valelik tundub, võetakse kohe aiateivas ja antakse vastalisele üle turja. Jaa, meil oli siin isegi Puuaiasõda! Ja kui aiateivast ei ole käepäraselt võtta, siis lüüakse kasvõi papiga. Meil on siin ju selline vabrik, mis pappi ja rahapaberit teeb. Jaa! Juba Räpina nimigi arvatakse pärinevat vanaaegsest sõnast rappin, mis hirmsat taplust tähendab. Kohe üle turja!
Ja räpinlased on läbi terve ajaloo aina oma suure tarkusega välja paistnud. Õige räpinlane võtab ikka ainult siis sõna, kui temal midagi öelda on. Olgu selle tunnistuseks meie rahvasaadik, kes ütles oma ametiaja ainumaks kõneks riigikogu ees nõnda: tekke luhtaken vallale – lämmi om.

Aapo Ilves

Põlvamaa

Ilves, Aapo, „Ööpik Võhandu kaldalt“. – Väike Kirjastaja, 2002, lk 25

Teksti luges: Tarmo Tagamets