24

„Tuuliku küla“

Tuuliku küla

tuuliku külas elab üks mees
kes mõistab lindude ja lätlaste keelt
tundmatuks jääda sooviv mees
kinnitab et mõlemaid keeli
on võimalik õppida
uue-kabja rändrahnu käest
nimetatud rändrahnu imeliste
omaduste kohta leidub
muidki ümberlükkamatuid
tunnistusi aga see pole
selle seaduse teema
tuuliku küla mehe väitel
peab ainult teadma kuidas
ja millal uue-kabja rändrahnu
poole pöörduda samas
keeldub ta täpsematest ütlustest
väites et rahn kuulub
maakomisjoni haldusalasse
ning sellega tegeleb ain iloste

Kivisildnik

Pärnumaa

Kivisildnik, „Tali valla ametlik ajalugu“. – Tali: Jumalikud Ilmutused, 2005, lk 12

Teksti luges: Janek Joost