91

„Üks mõttetark tipul Ebavere …“

Üks mõttetark tipul Ebavere …

Üks mõttetark tipul Ebavere
lõi oma mõtetes ebamere.
Koljuluud järgi andsid –
ja vood peagi kandsid
Kellaverele tema ebakere.

Ilmar Laaban

Lääne-Virumaa

Laaban, Ilmar, „Oma luulet ja võõrast“. – Tallinn: Eesti Raamat, 1990, lk 263

Teksti luges: Leino Rei